Creative insights

Skoluppgift i kursen "You", Berghs School of Communication, 2015.

Cellanimerad kortfilm, ritad för hand på papper och behandlad digitalt.