Wiktoria Rudolfsson Art & Design.
Grafisk designer och illustratör.